Wie zijn wij?

Even kennismaken met de ouderraad:

De voornaamste uitdaging van de ouderraad is uiteraard de samenwerking tussen ouders en school te bevorderen.  Dit doen we door een aantal keer per jaar te vergaderen, om allerlei activiteiten voor te bereiden (o.a. kerstmarkt, opendeurdag,...) maar er wordt ook van gedachten gewisseld over allerlei zaken of problemen die de school, de kinderen en de ouders aanbelangen.  Iedereen krijgt ook ruim de kans om ideeën naar voor te brengen of om vragen te stellen.

Naast de leden van de ouderraad zijn er ook de 'freelance' ouders, deze ouders wensen geen volledig engagement binnen de ouderraad.  Zij wensen wel, af en toe, de handen uit de mouwen te steken op allerlei activiteiten, waarvoor onze hartelijke dank !

Fondsen worden bijeen gebracht door het organiseren van diverse activiteiten en dankzij onze trouwe sponsors.  Deze worden uiteraard zorgvuldig aangewend, onze hoofdbedoeling is steeds dat het geld rechtstreeks ten goede komt aan alle kinderen van onze school.

Zo kunnen we dit schooljaar niet alleen de schoolreizen sponsoren, maar is er voor elke klas ook een extra budget vrijgemaakt van 10,-€ per leerling waarmee de leerkrachten iets leuks kunnen organiseren!  Dat kan een uitstap zijn, of een themaweek voor de ganse school - de beslissing hierover ligt volledig bij de leerkrachten.  Zij weten namelijk het beste wat leuk/haalbaar is voor de kindjes in hun klas.  Naast bovenvermelde uitgaven, wordt er ook een bedrag gespaard voor renovatie van de toestellen op de speelplaatsen.

De ouderraad wil ook dit jaar graag de samenspraak en communicatie tussen ouders en school nog méér bevorderen en rekent daarvoor in eerste instantie op de inbreng van alle ouders.  Uw mening telt !   Aarzel daarom niet om contact op te nemen met de ouderraad indien u opmerkingen, vragen of problemen heeft !

Heb je ideeën, tips of opmerkingen ?  Spreek één van de leden aan of stuur ons een mailtje via: info@ouderraadvbsberlaar.be

Tot binnenkort !

 

De ouderraad 2016-2017 is samengesteld uit:

 • Voorzitter :  Johan Sels, papa van Thomas uit 5B en Luna uit 3B
 • Ondervoorzitter :  Ilse Arnouts, mama van Lander uit 2B
 • Penningmeester :  Ann Cooremans, mama van Julie uit 3B
 • Secretaris :  Kristine Van Sant, mama van Lili-Fee uit 4K
 • Afgevaardigde schoolraad : Ilse Arnouts

 

En verder:
 

 • Axel Verstrael, papa van Piet en Fee uit 4e
 • Barbra Tersi, mama van Niels uit 1A
 • Deirdre Seeldrayers, mama van Aïn uit 6B en Juno uit 5K
 • Heidi van Vlierden, mama van Amber uit 2A en Jorben uit 6K
 • Joyce Van Ee, mama van ...
 • Kristel Vanderlick, mama van Stijn uit 6A, Jasmijn uit 1A en Roos uit 2K
 • Louise Noelmans, mama van Arnaud uit 4A en Anaïs uit 1B
 • Pascale Moerbeek, mama van Viktor uit 6A
 • Sindy Wouters, mama van Sofie uit 3B
 • Stephanie Heylen, mama van Marcel uit 5K
 • Steven Gysen, papa van Lode uit 6A en Mirte uit 4B
 • Tom Bouwen, papa van Giel uit 5B en Cas uit 3A

 

Afvaardiging school:

 • Juf Jolien Goossens, juf van 6K
 • Juf Erica Huybrechts   , zorgcoördinator
 • Meester Tom Claes, directeur

 

Onze kernleden zijn werkzaam in één of meerdere werkgroepen.

Daarnaast zijn er ook losse medewerkers.  Zij sluiten niet noodzakelijk aan op de vergaderingen, maar wanneer ze zich kunnen vrijmaken, helpen ze een handje tijdens de verschillende activiteiten, wat natuurlijk ook heel erg gewaardeerd wordt !

Alle ouders zijn uiteraard welkom om onze groep te versterken op de vergaderingen of tijdens de verschillende activiteiten.  Neem hiervoor contact op via info@ouderraadvbsberlaar.be