Nieuwsberichten ouderraad

Informatie door BBB ivm kloostersite

Een delegatie van de BBB zal vrijdag 15 februari vanaf 15u aan onze schoolpoort informatie geven ivm de geplande werken op de voormalige kloostersite. Zij vragen ook vriendelijk om zo veel mogelijk bezwaarschriften in te dienen.

Bibliotheek Berlaar organiseert lezing "Omgaan met hoogsensitieve kinderen"

De bibliotheek van Berlaar (evenals de ouderraad partner van het Huis van het Kind) organiseert op donderdag 17 januari 2019 om 19u30 een avond rond het omgaan met hoogsensitieve kinderen. 

Inschrijvingen quiz geopend!!
Foto's beschikbaar

Neem zeker eens een kijkje bij onze foto's.  Hier zijn foto's toegevoegd van onze recente activiteiten, zoals:

  • receptie 6e jaars (juni 2017)
  • koffie/thee 1 september
  • ijsjesnamiddag
  • KUBB-BBQ, incl. de foto's van de enthousiaste winnende klas (5A) die hun (door de ouders) verdiende ijsjes in ontvangst namen.
Voorbereiding volgend schooljaar

Op woensdag 3 mei bereiden we volgend schooljaar voor.  Heb je ideeën, suggesties, opmerkingen, feedback,... over hetzij onze activiteiten, hetzij de besteding van onze opbrengsten, laat ons dit gerust weten.

Lees onze brief bij de documenten.

verslag vorige vergadering (09/03) beschikbaar

Het verslag van onze vorige vergadering (dd. 09 maart) is beschikbaar bij 'Documenten'.

Rode Neuzen verkoop 2016

272 Rode Neuzen verkocht! 

Verslag vergadering 25 oktober beschikaar

Het verslag van onze vorige vergadering (dd. 25 oktober) is beschikbaar bij 'Documenten'.

Foto's voor schoolkalender

Op donderdagnamiddag 13 oktober worden de foto's voor onze traditionele schoolkalender getrokken.  Gelieve hiervoor volgende kledingrichtlijnen zo veel mogelijk te volgen:

Dankwoord

Steven Taelman heeft recent beslist zijn mandaat als voorzitter van de ouderraad ter beschikking te stellen.  Wij willen hem hartelijk bedanken voor zijn vele uren inzet en harde werk!

De aanstelling van een nieuwe voorzitter zal gebeuren op de volgende vergadering (dinsdag 25 oktober).