Dankwoord

Steven Taelman heeft recent beslist zijn mandaat als voorzitter van de ouderraad ter beschikking te stellen.  Wij willen hem hartelijk bedanken voor zijn vele uren inzet en harde werk!

De aanstelling van een nieuwe voorzitter zal gebeuren op de volgende vergadering (dinsdag 25 oktober).