Ouderraad Berlaar

Op deze website kom je meer over onze ouderraad te weten.

Je kan er terecht voor informatie over de komende activiteiten. Je vindt er ook de verslagen van de vergaderingen en de nodige contactgegevens terug.

 

De ouderraad heeft een aantal doelstellingen vooropgesteld:

  • Een aanspreekpunt zijn voor de ouders. We vinden het belangrijk dat ouders weten bij wie ze terecht kunnen met vragen, suggesties, ... Op die manier willen we de betrokkenheid van de ouders bij het reilen en zeilen van de school verhogen en alle ouders verenigen.
  • Praktische hulp verlenen tijdens activiteiten van de school (o.a. opendeur, receptie 6e jaars).
  • Eigen activiteiten organiseren zoals koffie op 1e schooldag, ijsjesnamiddag, KUBB-tornooi en BBQ, kerstmarkt, Disco Amuses en Disco Amuses Kids
  • De school financieel ondersteunen. De opbrengsten van onze evenementen zijn ten voordele van alle kinderen en worden aangewend voor schoolse activiteiten (o.a. schoolreizen) en projecten zoals nieuwe speeltuigen, verfraaiing speelplaats, ...
  • Aarzel niet om ons te contacteren indien u als ouder(s) vragen of opmerkingen heeft over het schoolgebeuren.