Ouderraad Berlaar

Op deze website kom je meer over onze ouderraad te weten.

Je kan er terecht voor informatie over de komende activiteiten. Je vindt er ook de verslagen van de vergaderingen en de nodige contactgegevens terug.

Wat doet de ouderraad?

 • Organiseren van activiteiten in samenwerking met de school (zie verder voor de lijst van activiteiten).
 • De school en ouders financieel ondersteunen. De opbrengsten van onze evenementen zijn ten voordele van alle kinderen en ouders en worden aangewend voor schoolse activiteiten (o.a. schoolreizen) en projecten zoals nieuwe zandbak, extra lesmateriaal, nieuwe speeltuigen, verfraaiing speelplaats, ...
 • Een aanspreekpunt zijn voor de ouders. We vinden het belangrijk dat ouders weten bij wie ze terecht kunnen met vragen, suggesties, ... Op die manier willen we de betrokkenheid van de ouders bij het reilen en zeilen van de school verhogen en alle ouders verenigen.
 • Informatie- en adviesplatform tussen ouders en de school
 • We hebben een afvaardiging in de schoolraad en bij het gemeentelijk 'Lokaal Overleg Kinderopvang' (LOK).

Wat hebben we de afgelopen jaren gerealiseerd?

 • nieuwe zandbak met afdekzeil voor de kleuters
 • nieuwe speeltuigen op de speelplaats van de lagere school
 • financiering van diverse busreizen
 • leuke schoolkalender van onze kinderen
 • vernieuwd concept receptie 6e jaars
 • verse soep tijdens de wintermaanden
 • octopuspaal voor zichtbaarheid aan het zebrapad

Wat willen we dit jaar bereiken/financieren?

 • financiering van nieuw schoolproject (weldra meer informatie)
 • financiering van de busreizen voor alle meerdaagse uitstappen
 • aankoop van ‘Groei mee met Cas en Lisa’- educatief pakket voor de kleuters
 • bijdrage van € 4,00 per kind voor de schoolreis
 • kinderfuif – volledig gratis voor de kinderen
 • receptie 6e jaars – volledig gratis aangeboden voor de 6e jaars en hun ouders
 • opvolging van de werkzaamheden rond de school (o.a. kloostersite en heraanleg Pastorijstraat)
 • ...

     Hiervoor wensen we ook onze sponsors nogmaals te bedanken!

Hoe gaan we te werk?

 • 8-tal vergaderingen per schooljaar, samen met een afvaardiging van de school
  (ma 8/10, di 20/11, woe 9/1, do 21/2, vr 26/4, ma 20/5 en vr 21/6)
 • verdeling in (kleinere) werkgroepen per activiteit
 • keuze van (aantal) werkgroepen volgens je eigen beschikbare tijd
 • hulp voor, tijdens en/of na activiteiten

Welke activiteiten plannen voor dit schooljaar?

 • eerste schooldag koffie/thee – maandag 3 september vanaf 8u15
 • ijsjesnamiddag – vrijdag 7 september vanaf 15u30
 • voorleesweek – week van 19 tot 23 november
 • kerstmarkt – vrijdag 14 december van 18u tot 21u
 • quiz – zaterdag 9 februari
 • kinderfuif – datum nog te bepalen
 • opendeurdag – zaterdag 11 mei van 14u tot 17u
 • receptie 6e jaars – donderdag 27 juni om 20u

Wie maakt er deel uit van ons enthousiast team?

Bestuur: Johan Sels (voorzitter), Louise Noelmans (ondervoorzitter), Kristel Vanderlick (penningmeester), Reinhout Bernaerts (secretaris).
Ouders: Ann Cooremans, Ann Van Loock, Barbra Tersi, Jessica Van Praet, Koen Van Styvoort, Marc De Nil, Monique Caers, Stephanie Heylen, Steven Gysen en Tom Bouwen
School: meester Tom (directeur), Juf Erica (zorgcoördinator)

Hoe kan je ons bereiken?